متاسفانه بازه زمانی مجاز جهت ارسالال اطلاعات به پایان رسیده است.
بازه زمانی مجاز : ١٣٩٥/٨/١٩ الی ١٣٩٥/٩/١٣

مسابقه کتابخوانی

در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و با توجه به ایام محرم و صفر با مطالعۀ کتاب «برای ریحانه» و پاسخ صحیح به 9 سوال از 10 سوال، در قرعه‌کشیِ مسابقه شرکت کنید.

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
از نظر پیامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) بهترین راهی که خداوند سریعتر گناهان را ببخشد کدام است؟
چرا حجاب بر زنان واجب است؟
حکم نگاه زنان به بدن مردان در مسابقه های ورزشی ، که آقایان در آنها پوشش کافی ندارند چه حکمی دارد؟
از نظر پیامبر ثواب پوشیدن شلوار در وقت نماز خواندن چه حکمی دارد؟
لباس ضخیم بپوشید. زیرا هر کس لباسش نازک و بدن نما باشد نشانه سستی و ضعف دین اش اوست. این حدیث از کیست؟
امام صادق (علیه السّلام) کدام خصوصیت زن را از هزار مرد صالح بهتر دانسته است.
از نظر پیامبر(ص) کدام عمل جلا دهنده دلها ست؟
در قرآن کریم از چه کسی بعنوان نمونه بارز قانتین نام برده شده است؟
چرا داستان قوم بنی اسرائیل در قرآن بیشتر تکرار شده است؟
در کدام کتاب نام بانوانی را که از رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) کسب معارف نموده اند نقل می کند؟